Díky tomuto semináři chápu synovo nadšení pro školu

„Díky tomuto semináři chápu synovo nadšení pro školu, smysl průpovědí, rozdělení výuky na epochy a dále dělení epoch na tři části a smysl toho. Díky tomuto semináři mohu pracovat na rozvoji své osobnosti a pracovat se svou minulostí, abych pochopila, kam směřuji. Díky tomuto semináři má WŠ v Příbrami dalšího studenta: dcera se rozhodla po ukončení bakalářského studia na VŠE nastoupit do učebního oboru Umělecký řezbář a truhlář, aby věděla, o čem mluví s nadšením bratr a o čem s rozzářenýma očima vyprávím já. Díky tomuto semináři má WŠ nového učitele – přijala jsem nabídku být třídní učitelkou třeťáků a vést maturanty k maturitě z češtiny.“

Iveta

Ostatní příspěvky »