Nový běh semináře 2018

Příští běh prosemináře waldorfské pedagogiky bude otevřen od října 2018. Bude sestávat z 9 víkendových setkání v průběhu školního roku 2018/19 a následně týdenního soustředění v období letních prázdnin.

Větší část víkendových setkání se bude odehrávat v Praze, několikrát v průběhu roku ale také navštívíme i mimopražské waldorfské školy. Konkrétní termíny budou zaslány přihlášeným zájemcům, na webu budou zveřejněny do konce května.

Přihlašování do semináře je již možné, postup je popsán v sekci "Přihlášení". Prosíme zájemce, aby předtím ve vlastním zájmu prostudovali sekci "O studiu". Uzávěrka přihlášek je 10.7.2018. (V případě volné kapacity bude možné přihlášení i později.)