Byla jsem postavena před obrovské zrcadlo

„Na první přednášce jsem byla postavena před obrovské zrcadlo se slovy: „Tak holka, podívej se na sebe.“ Právě tímto pohledem do zrcadla začal nelítostný boj. Střet člověka se sebou samým, s jeho strachy, úzkostmi, nedostatky, leností, pýchou, dvojníky, střet, který přinesl mnoho bezesných nocí a dřiny. Střet, který mne zachránil od představ, že člověk s titulem a diplomem je učitel. Střet, který dopomohl ke skutečné a zodpovědné práci na autentickém a poctivém učiteli, práci, která je stále přítomná a nikdy nekončí...

Během studia waldorfského semináře jsem měla možnost poznat mnoho vynikajících českých i zahraničních lektorů, kteří během svých přednášek a seminářů přinášeli mnoho zajímavých waldorfských a antroposofických témat. Díky nim jsem mohla získat velmi cenné znalosti z waldorfské didaktiky a pedagogiky. Zajímavé přednášky byly a jsou každý měsíc prokládány praktickými činnostmi a tvůrčí prací v rámci „dílen“...

Velmi vzácné je pro mě také celé společenství, které se během téměř tříletého studia zformovalo. Být jeho součástí mi přináší neustálou inspiraci a podporu. Také díky němu vzniklo několik opravdu pevných přátelství. Rozhodnutí stát se součástí waldorfského semináře v Příbrami vnímám jako veliký dar. Děkuji všem, kteří se na jeho přípravě podílejí a kteří mě provázejí na mé cestě stát se dobrým učitelem a člověkem.“

Ivana

Ostatní příspěvky »