Řekli o studiu

Byla jsem postavena před obrovské zrcadlo

„Na první přednášce jsem byla postavena před obrovské zrcadlo se slovy: "Tak holka, podívej se na sebe." Právě tímto pohledem do zrcadla začal nelítostný boj. Střet člověka se sebou samým...“ Celý přispěvek »

Ivana

Inspiruji se zde mnoha impulzy

„Přestože neučím na waldorfské škole, ale na střední výtvarné škole, inspiruji se i zde mnoha impulzy, které mi dává příbramský seminář, a to buď přímo ve výuce výtvarné výchovy, kam jsem už po několikáté zařadila například téma "formy", které naši studenti s oblibou zpracovávají, anebo prostředníctvím jiných témat, pojatých z úhlu waldorfské filosofie...“ Celý přispěvek »

Jana

Díky tomuto semináři chápu synovo nadšení pro školu

„Díky tomuto semináři chápu synovo nadšení pro školu, smysl průpovědí, rozdělení výuky na epochy a dále dělení epoch na tři části a smysl toho. Díky tomuto semináři mohu pracovat na rozvoji své osobnosti a pracovat se svou minulostí, abych pochopila, kam směřuji...“ Celý přispěvek »

Iveta

Setkávání lidí v sobě ukrývá velký potenciál

„Setkávání lidí v sobě ukrývá vždy v sobě velký potenciál. A nezměrnou sílu. Sílu vyzařující z hloubi srdce každé bytosti, sílu se-tkání jednotlivých osudů, utkávání na poli společenství utvářejícího vlastní organismus a dál působícího do světa...“ Celý přispěvek »

Petra

Intenzivně zde prohlubuji své pedagogické znalosti

„Studium waldorfské pedagogiky v příbramském semináři je pro mne velmi přínosné v mnoha ohledech. Intenzivně zde prohlubuji své pedagogické znalosti a dovednosti a získávám nové. Dochází mi určité souvislosti a hodně věcí se "propojuje". Získávám mnoho impulsů pro svou učitelskou práci, pro svůj úkol rodiče a také pro osobní rozvoj...“ Celý přispěvek »

Iva

Seminář poskytuje rovnoměrný vhled

„Seminář poskytuje rovnoměrný vhled do podstaty a aplikace waldorfské pedagogiky. Vyváženě rozvíjí tři oblasti: praktickou část vyučování, uměleckou část a základy všeobecné nauky o člověku...“ Celý přispěvek »

Vladimíra

Seminář mě od počátku velmi naplňuje

„Seminář mě od počátku velmi naplňuje. Pro mě jako začínajícího učitele jsou obzvlášť cenná praktická cvičení a metodické rady, postřehy. Velmi mně pomohla metoda čtení nad knihami Rudolfa Steinera, protože do té doby byly Steinerovy knihy pro mne těžko uchopitelné...“ Celý přispěvek »

Eva