Obsah studia

I) pedagogická témata

Předškolní výchova dítěte - Vývoj dítěte a mladistvého až k dospělosti - Vyprávěcí látka a význam vyprávění pro děti - Rytmická část hlavního vyučování - Měsíční slavnosti a roční svátky - Metodika, didaktika, učební plán 1. stupeň a 2. stupeň - Práce s problémovými dětmi, práce se sociálním handicapem - Média ve výuce a kolem nás - Speciální projektová práce - Evaluace vzdělávacího procesu

II) umělecko - řemeslné činnosti

Malování akvarely - Modelování a keramika - Kreslení forem - Kreslení voskovými bloky, kresba křídami na tabuli – Hudba a sborový zpěv, hra na flétnu - Recitace a práce s řečí - Ruční práce - Práce se dřevem a měditepectví - Eurytmie a Bothmerova gymnastika - Řecká gymnastika

III) filosoficko - sociální témata

Sociální aspekty waldorfské školy, sociální trojčlennost - Vedení školy a práce v kolegiu učitelů - Úvod do anthroposofie - Úvod do antropologie, Všeobecná nauka o člověku - Kulturní epochy ve vývoji lidstva - Kulturní prameny lidstva - Práce s temperamenty - Úloha smyslů při poznávání světa a patologické jevy - Goethova nauka o barvách - Fenomenologie přírodních věd - Psychologická příprava učitele a sebevýchova, biografická práce - Práce na komunikačních technikách – Logoterapie, člověk jako tvůrce vlastního osudu

IV) Další

Hospitace ve waldorfské škole  - Praxe ve waldorfské škole  - Závěrečná práce - Evaluace