Seminář poskytuje rovnoměrný vhled

„Seminář poskytuje rovnoměrný vhled do podstaty a aplikace waldorfské pedagogiky. Vyváženě rozvíjí tři oblasti:

  1. praktickou část vyučování jednotlivých předmětů - metodiky jednotlivých předmětů - tak, aby byl učební obsah živě pojímán vůlí, city a myšlením
  2. uměleckou část, rozvíjející osobnost a imaginaci, inspiraci a intuici pedagoga
  3. základy všeobecné nauky o člověku v konkrétních projevech, umožňující pedagogům naučit se diagnostikovat specifiku dítěte, které má vyučovat, + nezbytné psychologické zákonitosti práce na osobnosti pedagoga, biografii, mezilidských vztazích, pochopení hlubších souvislostí vědomí jedince a sociálního organismu, vývoje vědomí a vývoje kultury

Jako celek - dle mého názoru, který se snaží o objektivní zhodnocení skutečné kvality celkové úrovně - je seminář velmi přínosný. Domnívám se, že přináší kvalitní vzdělávací obsah waldorfské pedagogiky - a to z pohledu fyzického, duševního i duchovního.“

Vladimíra

Ostatní příspěvky »