Setkávání lidí v sobě ukrývá velký potenciál

„Setkávání lidí v sobě ukrývá vždy v sobě velký potenciál. A nezměrnou sílu. Sílu vyzařující z hloubi srdce každé bytosti, sílu se-tkání jednotlivých osudů, utkávání na poli společenství utvářejícího vlastní organismus a dál působícího do světa. Podstatné je, jaká síla tu mezi utkáváním jednotlivých nitek osudů proudí. S každým dalším víkendovým seminářem v Příbrami jen pokorně a vděčně děkuji za sílu, která zde naplňuje naše duše.

Po prvním roce prosemináře, kdy jsme měli možnost projít různorodým průřezem všech oborů a činností, dostal druhý i třetí rok již zcela jasný, dobře metodicky propracovaný koncept. Každý víkend je nejen logicky navazujícím krokem na předchozí setkání, ale též ucelenou konceptuální jednotkou mající jasnou a předem vymezenou strukturu všech činností. Přednášky, umělecké činnosti, metodiky jednotlivých tříd se vzájemně tematicky prolínají.“

Petra

Ostatní příspěvky »