Intenzivně zde prohlubuji své pedagogické znalosti

„Studium waldorfské pedagogiky v příbramském semináři je pro mne velmi přínosné v mnoha ohledech. Intenzivně zde prohlubuji své pedagogické znalosti a dovednosti a získávám nové. Dochází mi určité souvislosti a hodně věcí se „propojuje“. Získávám mnoho impulsů pro svou učitelskou práci, pro svůj úkol rodiče a také pro osobní rozvoj.

Velmi si cením bloků s Kateřinou Kozlovou. Její hodiny jsou vnitřně živé, vše je podáno jasně a srozumitelně. Jde vždy k jádru věci a snaží se nám pomoci uchopit podstatné, rozpohybovat naše myšlení, přivést nás k jasnému vědomí. Umí nahlížet problematiku z různých úhlů pohledu.

V rámci studia mi připadá zásadní práce na vlastní osobnosti učitele. Nestačí znát didaktiku a metodiku a mít načteného „Steinera“, učitel musí waldorfskou pedagogiku žít. K tomu je však potřeba poznat sám sebe a naučit se žít také sám se sebou. Být sám k sobě pravdivý. Toto je ta nejtěžší práce a jsem ráda, že nás na této cestě doprovází Anežka Janátová.

Obrovský přínos má tento seminář také pro organismus Waldorfské školy Příbram. Pro naši školu je velmi obohacující a oživující pravidelné setkávání velkého kruhu lidí pracujících na společných tématech. “

Iva

Ostatní příspěvky »