Lektoři

Seminář je veden stabilním okruhem lektorů, ke spolupráci jsou dále přizváni zahraniční lektoři a učitelé z waldorfských škol. Na semináři tedy potkáte:

  • učitele působící v našich waldorfských školách
  • zahraniční lektory
  • lektory Akademie sociálního umění Tabor

Zde uvádíme abecedně jejich jména, neznamená to však, že se setkáte se všemi, a nebo že někdo naopak nepřibude:

Tomáš Boněk, Jitka Čápová, Jan Descheper, Jan Chromeček, Anežka Janátová, Tomáš Jedlička, Marie Jedličková, Godi Keller, Minka Knedlová, Kateřina Kozlová, Tomáš Mandík, Tomáš Petr, Veronika Poláčková, Martin Procházka, Ueli Seiler-Hugova, Martin Semerád, Petr Šimek, Vlasta Šimková, Ilona Šťastná, Roman Vančura, Nora Vockerodt…