Podmínky pro udělení diplomu

  • splnění průběžně zadávaných úkolů
  • absolvování hospitace
  • absolvování praxe
  • docházka min. 80%
  • vypracování a obhájení závěreční práce