Průběh studia

1.rok – Proseminář

9 víkendů + týdenní soustředění (8 dnů)

Hlavním motivem prvního roku jsou samotní seminaristé. Ti se společně seznamují s anthroposofií a jejími metodami poznání. Jádro základní práce vhodně doplní nejrůznější prvky související s rozvojem osobnosti. Seminaristé si také vyzkouší nejrůznější umělecké či řemeslné techniky používané ve waldorfské škole a budou se zabývat dítětem v předškolním věku, a tedy také waldorfskou mateřskou školou.

2.rok – Výuka 1. stupně

9 víkendů + týdenní soustředění (8 dnů) + hospitace

Hlavním motivem druhého roku je metodika prvního stupně waldorfské školy. V porovnání s prvním rokem se změní úhel pohledu a v centru všech přednášek i uměleckých činností se nachází vyvíjející se dítě. Cílem je zabývat se vývojovým obloukem dítěte v prvních dvou sedmiletích. Seminaristé však pokračují v seberozvojových činnostech a zdokonalováním se v uměleckých činnostech.

3.rok – Výuka 2. stupně

9 víkendů + týdenní soustředění (8 dnů) + praxe + závěrečná práce

Třetí rok bude zaměřen nejen na metodiku druhého stupně, ale i na samotné otázky a úkoly vycházející z pedagogické praxe. Zároveň se v semináři zaměříme na témata, která jsou spojená s rolí třídního učitele či souvisí se specifiky práce učitelského kolegia a vnitřní práce učitelů na waldorfské škole. Seminaristé se budou také zabývat studiem textů waldorfské pedagogiky.