Pro koho je studium určeno

Seminář je přednostně určen pro učitele, kteří již působí nebo chtějí působit ve waldorfské škole, je ale otevřený také pro studenty, vychovatele, asistenty, rodiče a další zájemce.

Diplom z tohoto semináře je uznávaný waldorfskými školami a Asociací waldorfských škol v ČR. Studium je akreditováno MŠMT ČR jako DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), jak je obvyklé u seminářů pořádaných v ČR.

Poznámka: Pro vykonávání profese učitele (vychovatele, asistenta apod.) je nutno dle zákona mít také odpovídající pedagogickou kvalifikaci.